File đính kèm: Đính kèmTập tin đính kèm.
Thông tin liên hệ
Mọi ý kiến đóng góp, vui lòng gửi về BCĐ Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá - Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh.
Địa chỉ: 139A, đường 30/4, Phường 2, Thành Phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 066.3818082
Email:
Thống kê chung
Tổng số ý kiến:     0
      ĐỒNG Ý         KHÔNG ĐỒNG Ý
0 0


Góp ý(Thời gian từ 14/06/2017 đến 14/07/2017)